Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2020 11:38 Zarządzenie nr 148/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu ,, Senior +” w Przeworsku.
10.12.2020 11:31 Zarządzenie nr 147/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego.
08.12.2020 12:26 Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
04.12.2020 13:32 Zarządzenie nr 145/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego, w zakresie: kultura fizyczna i sport.
04.12.2020 12:05 Zarządzenie nr 144/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego, w zakresie: ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
04.12.2020 10:46 Zarządzenie nr 143/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w roku 2021 zadań pożytku publicznego, w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
04.12.2020 09:17 Zarządzenie nr 142/2020 Burmistrza Miasta Przeworska
04.12.2020 08:20 Zarządzenie nr 141/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
04.12.2020 07:33 Zarządzenie nr 140/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
03.12.2020 15:18 Zarządzenie nr 139/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna