Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2020 09:42 Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2020/2021
03.08.2020 08:11 Zarządzenie Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.
03.08.2020 08:08 Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
03.08.2020 08:07 Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
03.08.2020 08:06 Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
24.07.2020 13:16 Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Przeworska do 2035 r.
15.07.2020 13:43 Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
15.07.2020 09:16 Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
15.07.2020 08:03 Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
10.07.2020 10:41 Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie miasta Przeworska w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna