Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2020 08:52 Zarządzenie nr 128/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu reprezentacji pracowników do wyboru instytucji finansowej obsługującej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Przeworska.
17.11.2020 08:07 Zarządzenie nr 127/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
13.11.2020 11:07 Zarządzenie nr 126/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 13 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
12.11.2020 12:49 Zarządzenie nr 125A/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
12.11.2020 08:06 Zarządzenie nr 125/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia12 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na rok 2021.
10.11.2020 14:37 Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
06.11.2020 14:53 Zarządzenie nr 123A/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej mikrograntu Nr 94/MGRANTY/NAWIGATOR dla Projektu „NAWIGATOR II - program rozwoju ekonomii społecznej” realizowanego przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
06.11.2020 12:30 Zarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
04.11.2020 12:45 Zarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Przeworska.
02.11.2020 15:23 Zarządzenie nr 121B/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna