Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2020 14:29 Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 11:09 Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 10:24 Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 10:20 Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 10:14 Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
06.07.2020 10:07 Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
18.06.2020 11:51 Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku oraz Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku dla Domu typu A, B, C.
18.06.2020 11:47 Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Przeworska.
18.06.2020 11:44 Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.
18.06.2020 11:40 Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna