Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2020 14:11 Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
01.10.2020 13:30 Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie makulacji druków ścisłego zarachowania z Urzędu Stanu Cywilnego, ujętych w księdze druków ścisłego zarachowania, znajdującej się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przeworsku.
25.09.2020 08:25 Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28.09.2020 r. w sprawie aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miejskiej Przeworsk w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.
23.09.2020 10:12 Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
22.09.2020 13:22 Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
21.09.2020 14:48 Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia pełnej wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
21.09.2020 14:47 Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21.09.2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi publicznej gminnej ul. Kazimierzowskiej w Przeworsku wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych.
21.09.2020 14:46 Zarządzenie Nr 104/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Przeworska.
21.09.2020 14:45 Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
21.09.2020 14:44 Zarządzenie Nr 102/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna