Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2020 09:12 Zarządzenie Nr 101C/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 września 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych współfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania - COVID 19 dla gmin i powiatów.
10.09.2020 10:08 Zarządzenie Nr 101B/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta Przeworska jako jednostki budżetowej.
09.09.2020 09:01 Zarządzenie nr 101A/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 września 2020 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Liderzy Konsultacji Społecznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
08.09.2020 15:22 Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 2 września 2020 r. w sprawie planu działań ograniczających ryzyko związne z narażeniem na SARS-CoV-2 w Urzędzie Miasta Przeworska.
08.09.2020 10:51 Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 1 września 2020 r. w sprawie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Przeworska
08.09.2020 10:50 Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
08.09.2020 10:48 Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
08.09.2020 10:47 Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
08.09.2020 10:45 Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnioa 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Przeworska na 2020 rok.
03.09.2020 08:16 Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna