Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.07.2020 09:16 Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
15.07.2020 08:03 Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
10.07.2020 10:41 Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie miasta Przeworska w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.
07.07.2020 14:29 Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 11:09 Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 10:24 Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 10:20 Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
06.07.2020 10:14 Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
06.07.2020 10:07 Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2020 rok.
18.06.2020 11:51 Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku oraz Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku dla Domu typu A, B, C.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna