Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2021 12:27 Zarządzenie nr 163/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2021 rok.
30.12.2021 13:12 Zarządzenie nr 162/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2021 rok.
30.12.2021 10:47 Zarządzenie nr 159/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację w roku 2022 zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
28.12.2021 11:25 Zarządzenie nr 157/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultura fizyczna i sport.
28.12.2021 10:43 Zarządzenie nr 156/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
28.12.2021 10:30 Zarządzenie nr 155/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie powołania składu komisji ds. przeprowadzenia konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
22.12.2021 12:01 Zarządzenie nr 153/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2021 rok.
17.12.2021 11:54 Zarządzenie nr 151/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Przeworska na 2021 rok.
15.12.2021 11:45 Zarządzenie nr 150/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Przeworska Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
13.12.2021 13:27 Zarządzenie nr 149/2021 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

1 2 3 4 5 6 następna