Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2021 10:42 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia - działka położona przy ul. Lwowskiej.
01.02.2021 13:50 Gminny Komisarz Spisowy w Przeworsku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
01.02.2021 12:53 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny położony przy ul. Misiągiewicza 20/37 w Przeworsku.
25.01.2021 10:08 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do wydzierżawienia - działka położona przy ul. Krasickiego.
05.01.2021 11:04 Informacja o punktach na terenie powiatu przeworskiego, w których świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna.
04.01.2021 14:16 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy, nieograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Józefa Benbenka i przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku.
10.12.2020 12:57 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy, nieograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Długiej.
08.12.2020 07:58 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
24.11.2020 14:42 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska: W dniach od 2 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.
20.11.2020 14:10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ulicy Kościelnej.

1 2 3 4 5 6 następna