Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2022 14:45 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Zagłoby - miejsce pod garaż
11.05.2022 11:25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany - działki położone przy ulicy Wojska Polskiego.
10.05.2022 09:10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Armii Krajowej działka rolna
10.05.2022 08:54 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.747.1.7.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. Budowa gazociągu DN 400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związana z przebudową gazociągu DN 400 relacji Jarosław – Sędziszów w m. Przeworsk.
09.05.2022 15:10 RRM. 602.1.2022 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 9 maja 2022 roku o naborze wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przeworska.
05.05.2022 14:19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy przy ul. Zagłoby - dojazd od garażu
27.04.2022 13:00 Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej przewidziana do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych: 1524/8, 1524/7, 1524/5, 1524/6, 1523/3, 1523/2, 1523/1, 1522/19, 1522/27, 1522/28 – obręb Studzian, gmina Przeworsk 2185/1, 2185/6, 2188/2, 2188/1, 2189/1, 2189/2 – obręb Nr 4, miasto Przeworsk.
27.04.2022 12:59 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie PGW WP o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie z dnia 12 kwietnia 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.65.2022.DS.
21.04.2022 14:34 Obwieszczenie Starosty Przeworskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569 R w km 3+494 - 4+318 w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowań na odcinku drogi powiatowej Gorliczyna - Przeworsk w km 3+635 - 4+315
21.04.2022 14:32 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie PGW WP o wydaniu decyzji udzielającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. pozwoleń wodnoprawnych.

1 2 3 4 5 6 następna