Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2020 07:45 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę miejsca pod garaż przy ul. Dynowskiej
11.05.2020 07:42 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę działki rolnej przy ul.Solarza
05.05.2020 10:52 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Wojska Polskiego
04.05.2020 13:16 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Szpitalnej oraz ul. Łańcuckiej
04.05.2020 13:13 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Łańcuckiej
27.04.2020 07:35 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
24.03.2020 11:16 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Łukasiewicza i ul. Gorliczyńskiej w Przeworsku
24.03.2020 11:12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Łańcuckiej.
12.03.2020 12:51 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu ,,IMPRESJA" w Przeworsku.
03.03.2020 11:51 Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przeworsk przeznaczonych do dzierżawy - działka rolna i grunt przeznaczony pod garaż.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna