Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2021 11:04 Informacja o punktach na terenie powiatu przeworskiego, w których świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna.
04.01.2021 14:16 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy, nieograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych na osiedlu Józefa Benbenka i przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku.
10.12.2020 12:57 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza pierwszy, nieograniczony, ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku przy ul. Długiej.
08.12.2020 07:58 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną.
24.11.2020 14:42 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska: W dniach od 2 grudnia 2020 r. do 10 grudnia 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Przeworsku.
20.11.2020 14:10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ulicy Kościelnej.
12.11.2020 12:25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych przy ulicy Misiągiewicza oraz na osiedlu Józefa Benbenka.
12.11.2020 10:40 Ogłoszenie o wynikach pierwszego nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Gorliczyńskiej, którą stanowi działka rolna o numerze ewidencyjnym 223/13 Obręb nr 1 m. Przeworsk.
19.10.2020 12:50 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych przy: os. Józefa Benbenka, ul. Długiej, ul. Misiągiewicza, ul. Jagiellońskiej
28.09.2020 09:52 Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza nieograniczony ustny przetarg na dzierżawę działki z przeznaczeniem na ogórdek warzywny nr dz 223/13 Obręb nr 1 . Przeworsk

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna