Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2004 10:09 Uchwała Nr XIX/138/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przeworska
14.07.2004 10:01 Uchwała Nr XIX/137/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyodrębnienia w budżenie na rok 2004 środków na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II i w Szkole Podstawowej Nr 2 i. H. Koł
14.07.2004 09:54 Uchwała Nr XIX/136/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie wyodrębnienia w budżecie na rok 2004 środków na budowę i wyposażenie szkolnego obiektu sportowego do prowadzennia zajęć wychowania .....
14.07.2004 09:49 Uchwała Nr XIX/135/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska
14.07.2004 09:45 Uchwała Nr XIX/134/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie nadania imienia hali sportowe
14.07.2004 09:36 Uchwała Nr XIX/133/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie utworzenia środka specjlanego przy Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku
13.07.2004 13:59 Uchwała Nr XIX/132/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie "Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych" na lata 2003 - 2005
13.07.2004 13:54 Uchwała Nr XIX/131/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004
13.07.2004 13:51 Uchwała Nr XIX/130/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
13.07.2004 13:47 Uchwała Nr XIX/129/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

1 2 następna