Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2004 15:17 Uchwała Nr XXIV/172/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie określenia czynności z zakresu prawa pracy wykonywanych przez Przewodniczącego RM Przeworska w stosunku do Burmistrza Miasta Przeworska
25.11.2004 14:49 Uchwała Nr XXIV/171/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 z dnia 20 marca 2003 w sprawie Statutu Miasta Przeworska
25.11.2004 14:46 Uchwała Nr XXIV/170/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na realizację zadania publicznego
25.11.2004 14:39 Uchwała Nr XXIV/169/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
25.11.2004 14:37 Uchwała Nr XXIV/168/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Przeworsku na realizację zadania publicznego
25.11.2004 14:35 Uchwała Nr XXIV/167/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie w roku 2004
25.11.2004 14:32 Uchwała Nr XXIV/166/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/133/04 RM Przeworska z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku
25.11.2004 14:28 Uchwała Nr XXIV/165/04 Rady Miasta Przeworska w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004