Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.12.2005 13:33 Protokół Nr 32/05 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z kontroli rozliczenia organizacji XXXIV TTiWKP organizowanego przez MOK przeprowdzonej 14.11.05
15.12.2005 13:27 Protokół Nr 31/05 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z kontroli wykonania inwestycji drog. w 2005 na terenie miasta przeprowadzona 18.10.05
15.12.2005 13:24 Protokół Nr 29/05 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z kontroli Urzędu Miasta Przewiorska w zakresie wykorzystania telef. samoch. i delegacji przepr 05.09.05
15.12.2005 13:19 Protokół Nr 28/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 24.08.05r.
15.12.2005 13:15 Protokół Nr 27/05 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku przeprowadzonej w dniu 16.08.05
15.12.2005 13:10 Protokół Nr 26b/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z dnia 22.07 i 27.07.05
15.12.2005 12:36 Protokół Nr 30/05 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z kontroli Campingu " San" w Ubieszynie przeprowadzonej w dniu 12.09.05r.
29.08.2005 15:24 Protokół Nr 26a/05 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z kontololi ściągalności podatków i opłat lokalnych przez referat finansowo- budżetowy Urzędu Miasta w dniu 20.06.2005r.
29.08.2005 15:14 Protokół Nr 26/05 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska z kontoli Przeworskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku w dniu 17.06.2005r.
18.04.2005 12:49 Protokół Nr 24/2005 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska odbytego w dniu 04.04.2005r.

1 2 następna