Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.06.2005 12:23 Uchwała Nr XXXII/215/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/204/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu .....
17.06.2005 12:13 Uchwała Nr XXXII/214/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005
17.06.2005 10:26 Uchwała Nr XXXII/213/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian Uchwały Rady Miasta Przeworska Nr XXII/157/04 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju ..
17.06.2005 10:17 Uchwała Nr XXXII/212/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie współfinansowania projektu „Remont mostu drogowego na rzece Mleczce w ciągu ulicy Żurawiej i Czarniecki
17.06.2005 10:09 Uchwała Nr XXXII/211/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie współfinansownia projektu „Remont i budowa ul. 11-go Listopada oraz dróg na Oś J. Benbenka (Etap I) wra
17.06.2005 10:04 Uchwała Nr XXXII/210/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przew .....
17.06.2005 09:28 Uchwała Nr XXXII/209/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ...
17.06.2005 09:24 Uchwała Nr XXXII/208/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie określenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przew
17.06.2005 08:53 Uchwała Nr XXXII/207/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach ........
17.06.2005 08:42 Uchwała Nr XXXII/206/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze przetargu.