Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2005 14:47 Uchwała Nr XXXVI/236/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budże
15.09.2005 14:42 Uchwała Nr XXXVI/235/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie w roku 2005.
15.09.2005 14:39 Uchwała Nr XXXVI/234/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XLII/98 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 1998r. w sprawie zaciągnięcia .......
15.09.2005 14:35 Uchwała Nr XXXVI/233/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005.
15.09.2005 14:32 Uchwała Nr XXXVI/232/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przeworsk na rzecz Wyższ
15.09.2005 14:26 Uchwała Nr XXXVI/231/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Przeworsk nieruchomości miejskich w użytkowanie wieczyste oraz .
15.09.2005 14:23 Uchwała Nr XXXVI/230/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż własności nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej oddanej w ......
15.09.2005 14:20 Uchwała Nr XXXVI/229/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnych I i II instancji.
15.09.2005 14:16 Uchwała Nr XXXVI/228/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta mieszkańców ul. Okopowej.