Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2005 14:06 Uchwała Nr XL/256/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia ,,Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005-2008”
22.12.2005 13:40 Uchwała Nr XL/255/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/105/03 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wysokości .......
22.12.2005 13:26 Uchwała Nr XL/254/05 Rady Miasta Przeworsk z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.
22.12.2005 12:43 Uchwała Nr XL/253/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015 dla miasta Przeworska.
22.12.2005 12:23 Uchwała Nr XL/252/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przeworsku.
22.12.2005 12:11 Uchwała Nr XL/251/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian Uchwały Rady Miasta Przeworska Nr XXII/157/04 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozw.
22.12.2005 12:00 Uchwała Nr XL/250/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2005.
22.12.2005 11:45 Uchwała Nr XL/249/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu na nieruchomości miejskiej.
22.12.2005 11:39 Uchwała Nr XL/248/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w ..........
22.12.2005 11:34 Uchwała Nr XL/247/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr1 do uchwały nr LV/357/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 7 października .......