Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.11.2019 14:29 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."„ Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk”
08.11.2019 08:13 Przetarg nieograniczony dla zadania pn."Przebudowa dróg publicznych gminnych Nr 110416 R – ul. Sobieskiego , Nr 110417 R- ul. Poniatowskiego wraz ze skrzyżowaniami drogowymi i zjazdami indywidualnymi "
30.08.2019 09:29 Przetarg nieograniczony:" Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku"
19.08.2019 12:30 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora w Przeworsku "
10.06.2019 13:43 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie miasta Przeworska"
04.06.2019 14:10 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WINDY W RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY PRZY UL. WIEJSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM SENIORA W PRZEWORSKU”
31.05.2019 11:44 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"MODERNIZACJA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRZEWORSKU"
09.05.2019 11:12 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"WYMIANA POKRYCIA Z GONTU NA BUDYNKU „GRUBA” NA TERENIE SKANSENU PASTEWNIK W PRZEWORSKU"
07.05.2019 14:15 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"PRZEBUDOWA I RENOWACJA OBERŻY"
07.05.2019 13:44 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:Roboty konserwatorskie i budowlane na zajeździe Pastewnik – ZADASZONA WIATA"

1 2 3 4 5 6 następna