Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2019 13:11 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Czarnieckiego wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap II"
18.03.2019 09:57 Przetarg nieograniczony na: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska w rejonie ul. Wałowej, Bernardyńskiej i Krętej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej” – etap I
11.03.2019 12:48 Przetarg nieograniczony dla zadania pn.:"Przebudowa dróg gminnych ul. Rynek ( nr 110445 R) , ul. Plac Mickiewicza ( nr 110433 R) i ul. Krótka ( nr 110431 R) w Przeworsku – Etap 2 - Przebudowa ul. Rynek"
19.02.2019 14:21 Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Przebudowa budynku Domu Kultury przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem na Dom Seniora w Przeworsku "
01.02.2019 08:30 Przetag nieograniczony dla zadania pn:"Budowa i przebudowa obiektów miejskich z podziałem na zadania"
28.01.2019 13:47 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:Budowa i przebudowa dróg, parkingów oraz chodników na terenie miasta Przeworska z podziałem na zadania
18.01.2019 13:21 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
08.01.2019 13:20 Przetarg nieograniczony dla zadania pn:"Wykonanie remontów i konserwacji istniejących nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg miejskich oraz sieci kanalizacji deszczowej"
06.12.2018 12:21 Przetarg nieograniczony dla zadania pn." Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska"
30.11.2018 15:19 Postępowanie przetargowe na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Przeworsk SIWZ nr ZP IIT /36/18.

1 2 3 4 5 6 następna