Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2006 09:14 Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006.
19.12.2006 14:48 Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 19 września 2006r. w sprawie powierzenia realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.
18.12.2006 15:02 Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 11 września 2006r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Przeworsku.
18.12.2006 14:45 Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 1 września 2006r w sprawie przekazania w zarządzanie i administrowanie nieruchomości miejskiej Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji..
18.12.2006 14:20 Zarządzenie Burmistrza Miasta Przeworska Nr 44 z dnia 06.09.2006 w sprawie wysokości czynszu.
18.12.2006 14:11 Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006.
18.12.2006 13:17 Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006r. oraz informacji o przeb.
17.11.2006 10:31 Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz materiałów
17.11.2006 10:22 Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Miasta przeworska z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych
17.11.2006 09:53 Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie norm przydziału odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta

1 2 3 4 5 następna