Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2021 11:01 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
26.05.2021 14:39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek produkcyjno-biurowy oraz budowa budynku magazynowo - produkcyjno - biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Spawsystem Gniewczyna Railway Components Sp. z o.o. w Przeworsku przy ulicy Gorliczyńskiej 98”.
24.05.2021 10:48 Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Przeworska.
20.05.2021 11:48 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego
19.05.2021 07:37 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
04.03.2021 13:09 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
01.03.2021 15:04 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozowolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A.
04.02.2021 13:50 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
02.02.2021 14:12 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
02.11.2020 13:22 Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego

1 2 3 4 5 6 następna