Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2018 07:51 OŚ.6220.12.2018.JK Burmistrz Miasta Przeworska podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 października 2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja istniejącego zakładu betoniarni oraz rozbudowa o węzeł betoniarski z urządzeniami budowlanymi na działce nr ewid. 4832/2 i części działki nr ewid. 4833 w Przeworsku, ul. Łąkowa"
17.09.2018 14:45 Obwieszczenie o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
10.09.2018 10:12 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy TRAX-BRW
03.08.2018 14:22 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Przeworska o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025".
03.08.2018 14:03 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego projektu dokumentu pn.: ,,STRATEGIA ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW -PRZEWORSK na lata 2014-2020""
27.07.2018 12:00 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2018 r.
18.07.2018 13:29 Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
11.07.2018 13:53 OŚ.6220.16.2018.JK Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu pn.: "STRATEGIA ZIT MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO JAROSŁAW-PRZEWORSK NA LATA 2014-2020"
11.07.2018 13:52 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu pn.: "
06.06.2018 15:13 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Przeworska znak: OŚ.6220.11.2018.JK z dnia 06.06.2018 r. informujące, że w dniu 6 czerwca 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków gazociągów przyłączeniowego wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia w Przeworsku.

1 2 3 4 5 6 następna