Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2007 16:08 Uchwała Nr II/10/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia2006r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
16.01.2007 15:56 Uchwała Nr II/9/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Przeworska do określania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służb.
16.01.2007 15:46 Uchwała Nr II/8/06 Rady Miasta Przeworska dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Statutowej i Nazewnictwa Rady Miasta Przeworska oraz ustalenia przedmiotu jej działania
16.01.2007 15:39 Uchwała Nr II/7/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Przeworska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
16.01.2007 15:32 Uchwała Nr II/6/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Przeworska oraz ustalenia .......
16.01.2007 15:22 Uchwała Nr II/5/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Przeworska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
16.01.2007 15:10 Uchwała Nr II/4/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.
16.01.2007 15:06 Uchwała Nr II/3/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska.