Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2007 13:06 Uchwała Nr III/18/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 06 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego .....
26.04.2007 13:02 Uchwała Nr III/17/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiana w budżecie miasta.
26.04.2007 12:38 Uchwała Nr III/16/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu na nieruchomości miejskiej.
24.04.2007 09:49 Uchwała Nr III/15/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
24.04.2007 09:25 Uchwała Nr III/14/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze przetargu.
22.01.2007 15:15 Uchwała Nr III/13/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny na sprzedaż zasiedlonych mieszkań komunalnych w drodze bezprzetargowej, .....
22.01.2007 15:08 Uchwała Nr III/12/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia .
22.01.2007 13:13 Uchwała Nr III/11/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska.