Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2009 11:18 Uchwała Nr IX/59/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian uchwały Nr X/69/03 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie Statutu jednostek pomocniczych – Osied....
19.02.2009 11:13 Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz ...
17.02.2009 15:10 Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska.
17.02.2009 15:05 Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 naja 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w roku 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finanso ...
17.02.2009 15:00 Uchwała Nr IX/55/97 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Rzeszowie w roku 2007.
17.02.2009 13:57 Uchwała Nr IX/54/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
17.02.2009 13:48 Uchwała Nr IX/53/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
17.02.2009 13:42 Uchwała Nr IX/52/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XL/247/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005 dotyczącej zmian Wieloletniego ...
17.02.2009 13:35 Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie sprzedaży własności nieruchomości i sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
17.02.2009 13:31 Uchwała Nr IX/50/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 31 maja 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy

1 2 następna