Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2007 14:45 Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przeworska.
29.11.2007 14:41 Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
29.11.2007 14:34 Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego.
29.11.2007 14:23 Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym ...
29.11.2007 14:12 Uchwała Nr XI/66/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
29.11.2007 14:03 Uchwała Nr XI/65/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 05 lipca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku
29.11.2007 13:55 Uchwała Nr XI/64/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 05 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2007
29.11.2007 13:47 Uchwała Nr XI/63/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 05 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2007
29.11.2007 13:33 Uchwała Nr XI/62/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 05 lipca 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2007