Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2008 10:58 Uchwała Nr XVII/98/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Przeworsk a Miastem Melnik
02.01.2008 10:44 Uchwała Nr XVII/97/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
02.01.2008 10:36 Uchwała Nr XVII/96/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
02.01.2008 10:25 Uchwała Nr XVII/95/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od osoby fizycznej.
02.01.2008 09:14 Uchwała Nr XVII/94/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
02.01.2008 09:05 Uchwała Nr XVII/93/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
02.01.2008 08:57 Uchwała Nr XVII/92/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stałych za przedszkole.
02.01.2008 08:52 Uchwała Nr XVII/91/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
11.12.2007 08:44 Uchwała Nr XVII/90/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych „Mik
06.12.2007 10:50 Uchwała Nr XVII/89/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 Listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/253/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii ....