Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2008 11:43 Uchwała Nr XIX/109/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komi...
28.02.2008 11:37 Uchwała Nr XIX/108/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami.
28.02.2008 11:27 Uchwała Nr XIX/107/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od osoby fizycznej.
28.02.2008 10:28 Uchwała Nr XIX/106/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze przetargu.
28.02.2008 10:23 Uchwała XIX/105/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
28.02.2008 10:18 Uchwała Nr XIX/104/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
28.02.2008 10:10 Uchwała Nr XIX/103/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Przeworsku na rok 2008.
28.02.2008 10:06 Uchwała Nr XIX/102/07 Rady Miasta Przeworska z dnia z dnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia ....
28.02.2008 09:56 Uchwała Nr XIX/101/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007.
28.02.2008 09:45 Uchwała Nr XIX/100/07 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 grudzień 2007r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Miasta Przeworska na rok .