Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2009 13:08 Uchwała Nr XXIII/146/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
02.06.2009 13:07 Uchwała Nr XXIII/145/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.w sprawie
02.06.2009 13:06 Uchwała Nr XXIII/144/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.w sprawie
02.06.2009 13:05 Uchwała Nr XXIII/143/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.
02.06.2009 13:04 Uchwała Nr XXIII/142/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia i rozwoju ,,Przeworskiego systemu wspierania uzdolnień”.
02.06.2009 13:03 Uchwała Nr XXIII/141/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyposażenia w majątek Przeworska Gospodarkę Komunalną Spółkę z o.o. w Przeworsku
02.06.2009 13:02 Uchwała Nr XXIII/140/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r.w sprawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta do ustanowienia zabezpieczenia w formie notarialnego oświadczenia o dobrowolnym pod
02.06.2009 13:01 Uchwała Nr XXIII/139/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008.
02.06.2009 13:00 Uchwała Nr XXIII/138/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego.