Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2009 12:51 Uchwała Nr XXIV/157/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/126/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiat
18.06.2009 12:50 Uchwała Nr XXIV/156/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na długoletnią dzierżawę mienia komunalnego w drodze bezprzetargowej.
18.06.2009 12:48 Uchwała Nr XXIV/155/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/147/04 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagosp
18.06.2009 12:46 Uchwała Nr XXIV/154/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2008 przeznaczonych
18.06.2009 12:45 Uchwała Nr XXIV/153/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2008 przeznaczonych
18.06.2009 12:44 Uchwała Nr XXIV/152/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008.
18.06.2009 12:43 Uchwała Nr XXIV/151/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
18.06.2009 12:42 Uchwała Nr XXIV/150/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
18.06.2009 12:40 Uchwała Nr XXIV/149/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Przeworska.
18.06.2009 12:38 Uchwała Nr XXIV/148/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 maja 2008r. w sprawie określenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Przeworsk.

1 2 następna