Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2009 13:54 Uchwała Nr XXVI/173/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska.
28.01.2009 13:49 Uchwała Nr XXVI/172/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
28.01.2009 13:48 Uchwała Nr XXVI/171/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze przetargu.
28.01.2009 13:44 Uchwała Nr XXVI/170/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od Klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku.
28.01.2009 13:34 Uchwała Nr XXVI/169/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/122/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ...
28.01.2009 13:31 Uchwała Nr XXVI/168/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008.
28.01.2009 13:01 Uchwała Nr XXVI/167/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Rzeszowie w 2008
28.01.2009 12:35 Uchwała Nr XXVI/166/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie nadania statutu oraz zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury im. Oskara Kolberga ...
28.01.2009 12:29 Uchwała Nr XXVI/165/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2008
28.01.2009 10:29 Uchwała Nr XXVI/164/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2008

1 2 następna