Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2009 13:47 Uchwała Nr XXX/199/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008.
18.06.2009 13:46 Uchwała Nr XXX/198/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
18.06.2009 13:45 Uchwała Nr XXX/197/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stałych za przedszkole
18.06.2009 13:42 Uchwała Nr XXX/196/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Przeworsk darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa.
18.06.2009 13:41 Uchwała Nr XXX/195/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
18.06.2009 13:40 Uchwała Nr XXX/194/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przeworsku
18.06.2009 13:39 Uchwała Nr XXX/193/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przeworsku
18.06.2009 13:38 Uchwała Nr XXX/192/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie Statutu jednostek pomocniczych – Osiedli Miasta Przeworska.
18.06.2009 13:37 Uchwała Nr XXX/191/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 pażdziernika 2008r. w sprawie nadania nowej nazwy ulicy w Przeworsku.