Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2009 14:59 Uchwała Nr XXXI/210/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie utworzenia ,,Przeworskiego systemu stypendialnego dla uczniów rozwijających swoje uzdolnienia”.
28.01.2009 14:55 Uchwała Nr XXXI/209/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
28.01.2009 14:48 Uchwała Nr XXXI/208/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Przeworsku na rok 2009
28.01.2009 14:29 Uchwała Nr XXXI/207/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych „Mikołaj ...
28.01.2009 14:24 Uchwała Nr XXXI/206/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/252/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskim
28.01.2009 14:19 Uchwała Nr XXXI/205/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
28.01.2009 14:14 Uchwała Nr XXXI/204/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
28.01.2009 14:10 Uchwała Nr XXXI/203/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie ...
28.01.2009 14:05 Uchwała Nr XXXI/202/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008.
28.01.2009 14:02 Uchwała Nr XXXI/201/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

1 2 następna