Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.01.2009 13:19 Uchwała Nr XXXII/219/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008.
27.01.2009 13:16 Uchwała Nr XXXII/218/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
27.01.2009 13:10 Uchwała Nr XXXII/216/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk”.
27.01.2009 13:10 Uchwała Nr XXXII/216/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Przeworsk”.
27.01.2009 12:48 Uchwała Nr XXXII/217/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie „Wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych” na lata 2009 – 2011
27.01.2009 12:39 Uchwała Nr XXXII/215/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Miasta Przeworska .....
27.01.2009 12:32 Uchwały Nr XXXII/214/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przedszkole
27.01.2009 12:24 Uchwała Nr XXXII/213/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia .....
27.01.2009 12:10 Uchwała Nr XXXII/212/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012