Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.04.2009 14:22 Uchwała Nr XXXIV/234/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na realizację zadania
24.04.2009 14:21 Uchwała Nr XXXIV/233/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
24.04.2009 14:19 Uchwała Nr XXXIV/232/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
25.02.2009 11:50 Uchwała Nr XXXIV/231/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
25.02.2009 11:43 Uchwała Nr XXXIV/230/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r w sprawie budżetu miasta na rok 2009
25.02.2009 11:33 Uchwała Nr XXXIV/229/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi mieszkańców Gminy Miejskiej Przeworsk przez Miejski Ośrodek Zap ....
25.02.2009 11:28 Uchwała Nr XXXIV/228/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/210/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia ,,Przew ....
25.02.2009 11:22 Uchwała Nr XXXIV/227/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej wszystkich szkół, przedszkoli będących jednostkami organizacyjnymi Miasta ....
25.02.2009 11:19 Uchwała Nr XXXIV/226/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 luty 2009r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze przetargu.