Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2009 13:42 Uchwała Nr XXXV/246/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/234/09 z dnia 19 lutego 2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Generalnej Dyrekcji Dróg
04.05.2009 13:41 Uchwała Nr XXXV/245/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009
04.05.2009 13:38 Uchwała Nr XXXV/244/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie odpłatności za rezerwację gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim przy ul. Kąty
04.05.2009 13:37 Uchwała Nr XXXV/243/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/03 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 listopada 2003r w sprawie ustalenia
04.05.2009 13:30 Uchwała Nr XXXV/242/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Przeworsk
04.05.2009 13:24 Uchwała Nr XXXV/241/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
04.05.2009 13:23 Uchwała Nr XXXV/240/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie programu zapobiegającemu bezdomności zwierząt
04.05.2009 13:22 Uchwała Nr XXXV/239/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zamiany nieruchomości
04.05.2009 13:19 Uchwała Nr XXXV/238/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
04.05.2009 13:17 Uchwała Nr XXXV/237/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osób fizycznych

1 2 następna