Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2009 14:31 Uchwała Nr XXXVI/254/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/238/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
04.05.2009 14:30 Uchwała Nr XXXVI/253/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
04.05.2009 14:29 Uchwała Nr XXXVI/252/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Przeworska
04.05.2009 14:28 Uchwała Nr XXXVI/251/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
04.05.2009 14:27 Uchwała Nr XXXVI/250/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
04.05.2009 14:25 Uchwała Nr XXXVI/249/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania
04.05.2009 14:23 Uchwała Nr XXXVI/248/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Dyrektora Szkoły i Burmistrza Miasta Przeworsk
04.05.2009 14:22 Uchwała Nr XXXVI/247/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia