Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2009 15:20 Uchwała Nr XLI/286/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przeworska.
09.12.2009 15:16 Uchwała Nr XLI/285/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
09.12.2009 15:07 Uchwała Nr XLI/284/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Dynowska-Lubomirskich w ...
09.12.2009 15:04 Uchwała Nr XLI/283/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.
09.12.2009 15:02 Uchwała Nr XLI/282/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Przeworsku.
09.12.2009 15:00 Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/210/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 listopada 2008 w sprawie utworzenia ,,Przeworski ...
09.12.2009 14:57 Uchwała Nr XLI/280/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
09.12.2009 14:56 Uchwała Nr XLI/279/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.