Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2009 10:09 Uchwała Nr XLII/300/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013
10.12.2009 10:06 Uchwała Nr XLII/299/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.
10.12.2009 10:04 Uchwała Nr XLII/298/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wiejską Przeworsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pub ......
10.12.2009 10:02 Uchwała Nr XLII/297/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/242/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 marca 2009r w sprawie udzielenia pomocy ......
10.12.2009 09:26 Uchwała Nr XLII/296/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010
10.12.2009 08:52 Uchwała Nr XLII/295/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście Przeworsku na rok 2010
10.12.2009 08:46 Uchwała Nr XLII/294/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Za szpitalem" w Przeworsku
10.12.2009 08:38 Uchwała Nr XLII/293/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gorliczyńska III" w Przeworsku
10.12.2009 08:29 Uchwała Nr XLII/292/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
10.12.2009 08:23 Uchwała Nr XLII/291/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.

1 2 następna