Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2010 18:50 XLIV/ 319/10 Uchwała Nr XLIV/319/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie.......
10.02.2010 18:47 XLIV/318/10 Uchwała Nr XLIV/318/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wiejską Przeworsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania ........
10.02.2010 18:39 XLIV/317/10 Uchwała Nr XLIV/317/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotyczącego wspólnej realizacji .....
10.02.2010 18:37 XLIV/316/10 Uchwała Nr XLIV/316/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
10.02.2010 18:35 XLIV/315/10 Uchwała Nr XLIV/315/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
10.02.2010 18:31 XLIV/314/10 Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
10.02.2010 18:28 XLIV/313/10 Uchwała Nr XLIV/313/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
10.02.2010 18:26 Nr XLIV/312/10 Uchwała Nr XLIV/312/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wstrzymania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
10.02.2010 17:57 XLIV/311/10 Uchwała Nr XLIV/311/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010 r. - Uchwała budżetowa Gminy Miejskiej Przeworsk na 2010 rok.
10.02.2010 17:54 XLIV/310/10 Uchwała Nr XLIV/310/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.