Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2010 13:32 XLVII/338/10 Uchwała Nr XLVII/338/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 ......
26.05.2010 13:26 XLVII/337/10 Uchwała Nr XLVII/337/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
26.05.2010 13:17 XLVII/336/10 Uchwała Nr XLVII/336/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu przy ul. Mostowowej w Przeworsku.
26.05.2010 13:10 XLVII/335/10 Uchwała Nr XLVII/335/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Gminy Miejskiej Przeworsk.
26.05.2010 13:08 XLVII/334/10 Uchwała Nr XLVII/334/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od osób fizycznych.
26.05.2010 12:42 XLVII/333/10 Uchwała Nr XLVII/333/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk.
26.05.2010 12:38 XLVII/332/10 Uchwała Nr XLVII/332/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/192/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 października 2008r. w sprawie Statutu....
26.05.2010 12:35 XLVII/331/10 Uchwała Nr XLVII/331/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania