Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2010 17:07 Uchwała Nr L/357/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010
05.10.2010 17:05 Uchwała Nr L/356/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010
05.10.2010 17:04 Uchwała Nr L/355/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk oraz informacji .........
05.10.2010 17:02 Uchwała Nr L/354/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/315/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 stycznia 2010 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej ...
05.10.2010 16:58 Uchwała Nr L/353/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 ......
05.10.2010 16:56 Uchwała Nr L/352/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego dotyczącej wspólnej realizacji zadania ........
26.08.2010 10:22 Uchwała Nr L/351/10 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
26.08.2010 10:21 Uchwała Nr L/350/10 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2010 roku
26.08.2010 10:16 Uchwała Nr L/349/10 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2010 roku
26.08.2010 10:12 Uchwała Nr L/348/10 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska na II półrocze 2010