Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2010 18:09 Uchwała Nr LIII/374/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz ul. Kazim......
05.10.2010 18:06 Uchwała Nr LIII/373/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
05.10.2010 18:05 Uchwała Nr LIII/372/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
05.10.2010 18:04 Uchwała Nr LIII/371/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
05.10.2010 18:02 Uchwała Nr LIII/370/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
05.10.2010 18:01 Uchwała Nr LIII/369/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania celu publicznego.
05.10.2010 17:58 Uchwała Nr LIII/368/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka – I etap – „Określenie zagrożenia powodziowego...
05.10.2010 17:56 Uchwała Nr LIII/367/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od osób fizycznych.
05.10.2010 17:53 Uchwała Nr LIII/366/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.