Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2010 11:25 Uchwała Nr LVI/397/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska” w Przeworsku.
30.11.2010 11:23 Uchwała Nr LVI/396/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
30.11.2010 11:21 Uchwała Nr LVI/395/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 ......
30.11.2010 11:18 Uchwała Nr LVI/394/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 ......
30.11.2010 11:14 Uchwała Nr LVI/393/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
30.11.2010 11:10 Uchwała Nr LVI/392/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich
30.11.2010 11:07 Uchwała Nr LVI/391/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Gminy Miejskiej Przeworsk
30.11.2010 10:51 Uchwała Nr LVI/390/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny własności nieruchomości przez Gminę Miejską Przeworsk na rzecz osób .......
30.11.2010 10:43 Uchwała Nr LVI/389/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
30.11.2010 10:28 Uchwała Nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na .....

1 2 następna