Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2011 10:01 Uchwała Nr IV/21/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 przezn.........
03.02.2011 09:58 Uchwała Nr IV/20/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
03.02.2011 09:56 Uchwała Nr IV/19/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter......
03.02.2011 09:34 Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Przeworsk
03.02.2011 09:33 Uchwała Nr IV/17/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej
03.02.2011 09:31 Uchwała Nr IV/16/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
03.02.2011 09:30 Uchwała Nr IV/15/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osób fizycznych.
03.02.2011 09:25 Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży zasiedlonych mieszkań komunalnych w drodze ....