Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2011 10:05 Uchwała Nr V/36/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Polskich.
15.02.2011 10:04 Uchwała Nr V/35/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Miasta Przeworsk na rok 2011
15.02.2011 10:01 Uchwała Nr V/34/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr. XX/144/04 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 maja 2004r. dot. zasad przyznawania, zakresu oraz odpłat...
15.02.2011 09:58 Uchwała Nr V/33/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczenia wysokość dodatków mieszkaniowych.
15.02.2011 09:52 Uchwała Nr V/32/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011–2022
03.02.2011 13:40 Uchwała Nr V/31/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przeworsku
03.02.2011 13:29 Uchwała Nr V/30/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2022
03.02.2011 13:27 Uchwała Nr V/29/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/285/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości ........
03.02.2011 13:24 Uchwała Nr V/28/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
03.02.2011 13:07 Uchwała Nr V/27/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 styczeń 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.

1 2 następna