Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2018 07:55 Zapytanie ofertowe dla zadania pn:'Świadczenie usług pocztowychw obrocie krajowym i zagranicznym..."
12.02.2018 08:50 Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania ekspetyzy
06.02.2018 11:10 Zapytanie ofertowe dla zadania pn:Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Przeworska.
14.09.2017 13:04 Zapytanie ofertowe dla zadania dotyczącego Programu Ochrony Środowiska w zakresie raporu , realizacji i prognozy
20.06.2017 14:00 Zapytanie ofertowe dla zadania pn:"Wykonanie renowacji podłogi sportowej o wymiarach 24 m x 45m w hali sportowej przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku"
19.05.2017 13:50 Zapytanie ofertowe dla zadania pn:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Przeworska w 2017 roku"
08.03.2017 08:53 Zapytanie ofertowe na :"Wykonanie Inwentaryzacji drzewostanu wraz ze wskazaniami do pielęgnacji drzew na wybranych działkach w Przeworsku z podziałem na części "
24.10.2016 11:33 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn:"Kompleksowe opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022"
08.12.2015 14:12 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „ Remont i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku „
10.07.2015 12:31 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat, trzech części nieruchomości nr 3063, obręb nr 3, położonych w Przeworsku przy ul. Kąty

1 2 3 4 następna