Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2011 14:09 Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miasta Przeworsk z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Przeworska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
14.04.2011 14:06 Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie realizacji projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szansą na wyrównanie .............
14.04.2011 14:04 Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków Przeworskiej Rady Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania
14.04.2011 13:43 Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącej ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane ....
14.04.2011 13:30 Uchwały Nr VI/46/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej .....
14.04.2011 13:28 Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 luty 2011r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej
14.04.2011 13:26 Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2009-2013
14.04.2011 13:23 Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 przeznacz .......
14.04.2011 13:20 Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Przeworska do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 przeznacz .......
14.04.2011 13:16 Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Przemyśl dotyczącego realizacji działań w zakresie obsługi .......

1 2 następna