Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2011 09:29 Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miasta Przeworska dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
05.07.2011 09:26 Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiat...
24.05.2011 12:46 Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011.
24.05.2011 12:44 Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta Przeworska do składu Przeworskiej Rady Pożytku Publicznego
24.05.2011 09:05 Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Przeworska porozumień dotyczących kierowania mieszkańców gmin do ŚDS
24.05.2011 09:01 Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ¼ części nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej
24.05.2011 08:57 Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej
18.04.2011 13:10 Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej