Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2011 10:45 Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
05.07.2011 10:43 Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej przedszkoli miejskich w Przeworsku
05.07.2011 09:57 Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta Przeworska na lata 2010 – 2032
05.07.2011 09:55 Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wniesienia aportu do Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Społecznego Sp. z o.o. w Przeworsku
05.07.2011 09:49 Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
05.07.2011 09:47 Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Miejskiej Przeworsk od osoby fizycznej.
05.07.2011 09:40 Uchwała Nr IX/64/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska.
05.07.2011 09:36 Uchwała Nr IX/63/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji...
05.07.2011 09:34 Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji...