Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2011 12:55 Uchwała Nr XV/116/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
17.11.2011 12:35 Uchwała Nr XV/115/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzorów  załączników do ...
17.11.2011 12:06 Uchwała Nr XV/114/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia komunalnego na okres 5 lat.
17.11.2011 12:03 Uchwała Nr XV/113/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze bezprzetargowej.
17.11.2011 12:01 Uchwała Nr XV/112/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze bezprzetargowej.
17.11.2011 11:56 Uchwała Nr XV/111/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskich w drodze przetargu nieograniczonego.
17.11.2011 11:54 Uchwała Nr XV/110/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 28  października 2010r. w sprawie ustalenia regul.....
17.11.2011 11:51 Uchwała Nr XV/109/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku na kadencję 2012 – 2015
17.11.2011 11:49 Uchwała Nr XV/108/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku na kadencję 2012-2015.