Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2011 11:26 Uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014”
01.12.2011 11:22 Uchwała Nr XVII/129/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
01.12.2011 11:20 Uchwała Nr XVII/128/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Przeworsk
30.11.2011 12:20 Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania zadania o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie .....
30.11.2011 12:17 Uchwała Nr XVII/126/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Przeworska do przeanalizowania wezwania Przedsiębiorstwa ........
30.11.2011 12:14 Uchwała Nr XVII/125/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
30.11.2011 12:12 Uchwała Nr XVII/124/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Przeworska. 
30.11.2011 12:09 Uchwała Nr XVII/123/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
30.11.2011 12:08 Uchwała Nr XVII/122/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
30.11.2011 12:04 Uchwała Nr XVII/121/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.

1 2 następna