Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2012 11:52 Uchwała Nr XIX/141/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
04.01.2012 11:50 Uchwała Nr XIX/140/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej .......
04.01.2012 11:48 Uchwała Nr XIX/139/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny własności nieruchomości przez Gminę Miejską Przeworsk na rzecz Województwa ....
04.01.2012 11:44 Uchwała Nr XIX/138/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Miasta Przeworska na lata 2010 – 2032
04.01.2012 11:42 Uchwała Nr XIX/137/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu na nieruchomości....
04.01.2012 11:39 Uchwała Nr XIX/136/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Przeworsk od osób fizycznych.
04.01.2012 11:36 Uchwała Nr XIX/135/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości miejskiej w drodze przetargu nieograniczonego
04.01.2012 11:34 Uchwała Nr XIX/134/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży zasiedlonych mieszkań komunalnych w drodze ....
04.01.2012 11:31 Uchwała Nr XIX/133/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska.